Bezoek aan het vernieuwde Zwin

Er is lang aan gewerkt maar in juni 2016 zijn de deuren opengegaan en kon je het vernieuwde Zwin Park bezoeken. Voor de enen valt het tegen omdat er geen dieren meer zijn ( die zaten vroeger in kooien ) voor anderen is de doe-tentoonstelling en het belevenisparcours het summum. Wil je meer weten over de veranderingen die op til zijn in het Zwin?  In  deze  Brochure kun je de plannen voor de uitbreiding van het Zwin terugvinden. Zeker eens inkijken!!!

“Het Zwin is zonder twijfel één van de bekendste natuurgebieden van Vlaanderen. Het unieke karakter is te danken aan de regelmatige overstromingen. Om dit te vrijwaren worden werken uitgevoerd en wordt het Zwin de komende jaren uitgebreid. Dit getijdenlandschap is een favoriete bestemming bij heel wat vogels. We noemen het niet voor niets de internationale luchthaven voor onze gevederde vrienden!
Door de Zwingeul stroomt twee keer per dag zeewater de Zwinvlakte binnen. Dat bijzondere spel tussen zee en land zorgt voor een uniek landschap met zeldzame fauna en flora.

Het Zwin wordt helaas bedreigd door verzanding van de geul, die het natuurgebied met de Noordzee verbindt. Hierdoor verdwijnen waardevolle slikken en schorren alsook de specifieke dieren en planten die er thuis horen.

Oplossing:
Vlaamse en Nederlandse partners werken samen om het probleem van verzanding aan te pakken. Door grote ingrepen, die enkele jaren zullen duren, zal de Zwingeul opnieuw breder en dieper worden en wordt het natuurgebied groter. De zee krijgt meer speling in het Zwin waardoor de slikken en schorren blijven bestaan. Tegelijk verhogen we de kustveiligheid en zullen bezoekers meer dan ooit kunnen genieten van dit prachtige stukje natuur.( Agentschap Natuur en Bos)

Maar wij gingen niet zozeer naar de werken kijken die in de zwingeul bezig zijn en waar ik een tijdje terug samen met Cédric ging kijken aan de Nederlandse kant ( Cadzand). Met grote camions wordt het zand afgevoerd naar het achterland .Daar hebben ze telkens vier uur tijd voor want bij volledig hoog tij en bij volledig laag tij kunnen de camions niet meer rijden. Hier een paar foto’s die ik toen nam. (logje van 17.9.2016 .. getiteld: …en nog een dagje vakantie…)

20160915_100645

20160915_100614

20160915_101144

Begin juli bracht ik samen met Sébastien een bezoek aan het vernieuwde Zwin Natuur Park. Ik kon er toen niets van tonen omdat ik niet meer op mijn blog kan en nog geen nieuwe had.

De ingang van het immense gebouw en de ontvangsthal, met links een grote cafetaria en rechts de toegang naar het- doe het- zelf  paviljoen en het park zelf.

het-zwin6De oorspronkelijke bezieler van wat nu het Natuurpark is, was de vroegere burgemeester Graaf Leon Lippens. Een standbeeld staat bij het begin van het park , zoals hij altijd rondliep in zijn geliefd Zwin ! De foto is te zien in het doe -het- zelf Paviljoen.

het-zwin4

Vanaf een verhoogd pad heb je een zicht op de Zwin vlakte en links boven op de tweede foto in de verte het beeld van Flanagan ” Hospitality” dat door iedereen ‘ t Keun’ wordt genoemd. (… en het is in feite een haas 😉 ) Rechtsboven zie je Cadzand. Op de eerste foto hieronder: het groen midden bovenaan zie je de Zwinbosjes en het Zwinpark ,daarnaast het blauw is de Zwinvlakte met de Zwinmonding

20160713_143458

dsc_0491

20160921_150611 Vanaf het verhoogde pad wandelden we naar het bruggetje en vandaar deden we een ferme wandeling in de Zwinvlakte zelf.

het-zwin1

het-zwin Vooraleer naar de Zwinvlakte te gaan wandelden we in het totaal vernieuwde park rond. Alles was nog heel pril .Veel bomen waren verdwenen, brede paden werden aangelegd ,kijkhutten hier en daar. Er is ook een kijkhut waar je langs een trap omhoog gaat tot op gelijke hoogte van de ooievaars nesten. Helaas waren er geen ooievaars te zien. Via een houten pad kon je naar een kijkhut ,maar daar was ook al niet veel te zien. Alleen de talrijke algen en waterplanten in het heldere water spraken tot de verbeelding van Sébastien .20160713_153719het-zwin3

het-zwin2

(wordt vervolgd)